Студентски информациски системи

Greg Peters 30-09-2023
Greg Peters

Што е студентски информациски систем (SIS)?

Информациониот систем за студенти или SIS е веб-платформа која им помага на училиштата и колеџите да ги преземат податоците за студентите онлајн за полесно управување и подобра јасност. Тоа е најосновно.

Системот SIS може да собира податоци од цело училиште преку Интернет, така што наставниците, родителите, учениците и администраторите можат лесно да пристапат до нив. Тоа вклучува лични информации за ученикот, оценки, евиденција на тестови, присуство, перформанси на оценување и многу повеќе.

Во суштина, SIS му дозволува на училиштето да прави точки за податоци за многу области на едно место, така што е лесно да се следи напредокот и перформансите.

Исто така види: Топ десет историски филмови за образование

За да биде појасно, тоа е SIS ние Зборуваме за овде, што исто така може да се распадне на Систем за управување со студенти (SMS), Систем за управување со информации за студенти (SIMS) или систем за студентски досиеја (SRS) - сите создадени за да помогнат во чувањето на евиденцијата дигитално.

Овие системи може да се користат во училиште за податоци за учениците или информации за училиштето како целина. Но, платформите може да се користат и за управување со повеќе институции ширум областа, на пример, за да се добие појасен приказ за тоа како училиштата се споредуваат според многу специфични метрики.

Клучот со SIS, преку потрадиционален WebCT, SCT Campus Pipeline, Jetspeed или Blackboard, е дека оваа онлајн платформа овозможува податоци кои инаку би можеле да се шират на повеќе локации да бидат достапни восистем, интелигентен студентски информативен систем, студентски информативен систем, компјутеризиран студентски информативен систем, онлајн административен и студентски информативен систем, сис студентски информативен систем, систем за управување со студентски информации (SIMS, SIM)

едно лесно достапно место.

За што служи Студентскиот информативен систем (СИС)?

Цели на студентските информациски системи

Студентскиот информациски систем е ресурс кој нуди решение за самопослужување за студентите да ги завршат своите административни задачи на едно место. Исто така, може да ги поддржи факултетите и персоналот помагајќи да се поедностават и интегрираат работните процеси.

Бидејќи SIS може да се користи како дигитален dropbox, тој е идеален за родителите кои сакаат да пристапат до информации за своето дете, да комуницираат со училиштето, па дури и да вршат плаќања.

Способноста да се стандардизираат форматите на податоци помеѓу поделбите значи поунифицирано и појасно отчитување на податоците на прв поглед, што на крајот ќе заштеди време. Интегритетот на податоците, приватноста и безбедноста може да се заштитат во околина со отворен пристап.

Кога станува збор за досиеја на студенти, SIS нуди висока ефикасност бидејќи сите податоци автоматски се организираат и складираат за лесен пристап секогаш кога е потребни.

Бидејќи платформата е базирана на облак, може да се конфигурира по потреба за да се увериме дека расте со институција. Повеќето SIS нудат отворени интерфејси и интеграција со други кампуси апликации и системи за бази на податоци, со што се олеснува користењето.

Кои се карактеристиките на студентскиот информациски систем (SIS)?

Складирањето информации е она што го прави SIS во најосновното. Тоа значи дека записите се консолидирани на едно место заучениците, наставниците и родителите да пристапат. Извештаите може да се креираат за било што, од колку ученици се локални до колку е Успех во која било класа.

Во случајот со К-12, постојат специфични портали за родители кои им овозможуваат на старателите да пристапат до информациите за нивниот ученик . Ова им овозможува да видат присуство, академско планирање, однесување и многу повеќе, како и да комуницираат со наставниците. На универзитетите ова е корисно на сличен начин за да им се овозможи на студентите и предавачите да комуницираат приватно.

Администрацијата за студентите е олеснета со студентски информативен систем. Следењето на напредокот на учениците и ажурирањето на профилите често се случува во реално време.

Соединувањето на инаку зачуваните одделенија е посебна карактеристика на SIS што може да постави информации, податоци и ресурси на универзално достапно место. Ова овозможува отворена комуникација низ институцијата.

Бидејќи сето ова складирање и ракување со податоци се базира на облак, така што е супер безбеден. Поставувањето е често полесно, пристапот е поширок, техничката поддршка е моментална, а прилагодувањата на промените се полесно можни.

Системот може да се грижи и за наплатата и плаќањата. Родителите или учениците може да се фактурираат, плаќањата може да се вршат, а училиштето може сето тоа да го види и контролира од едно место.

Како одделот за прием може да користи студентски информативен систем (SIS)?

Уписите се еден од најдобритеобласти кои студентскиот информациски систем може да создаде подобра ефикасност. Целиот процес на запишување може да се следи во еден систем, од првично барање до прифаќање и запишување. На пример, една институција може да користи функција за автоматско одговарање за да одговори на барањата на студентите со избор на стандардни одговори - заштедувајќи административно време.

Оваа база на податоци што е изградена за време на процесот на прием може да се користи за испраќање писма за прием или писма за жалење до тие идни студенти.

За оние студенти кои внесуваат информации, системот ќе ги зачува сите главни и изборни избори на предмети. Ова подоцна се користи за автоматско креирање предметни часови и задачи за наставниците.

Во повеќето случаи, централизираниот систем за е-советување може да испрати известување за предрегистрација до учениците. Веб-врската може да обезбеди пристап до комплетна мрежа за академско планирање која вклучува информации за различни програми, курсеви, структури на надоместоци, понатамошен напредок и други работни места.

Деталите како што се студентите кои бараат сместување во сценарио на универзитет се чуваат посебно за доделување соби.

Како може да се користи студентски информациски систем (SIS) за централизирано сметководство и наплата?

Еден од одличните начини за интегрирање со користење на студентски информациски систем е со наплата и сметководство. Ова е исто така вовлечено во административниот процес дозволувајќи им на повеќето одпроцесите да бидат автоматизирани. Тоа, уште еднаш, значи заштеда на време и пари.

Сметководствени карактеристики, вклучително и одржување на главната книга, наплата за студенти, сите детали за плаќање и побарување, како и детали за финансирање и сметководство на проектот.

Вградениот софтверот за автоматско управување со контакти во системот овозможува систематски, редовни пораки со детали за која било такса платена или сè уште неплатена од студентите. Заедничката база на податоци обезбедува детали за колеџот, домувањето или која било друга такса што се добива од еден извор за лесно следење и идна ревизија.

Овие системи играат витална улога во помагањето на заслужните студенти да аплицираат за финансиска помош за продолжување на образованието. Информациите, како што се различни можности за финансиска помош, вкупната достапност на фондот, распределбата на буџетот и примените апликации со критериуми за подобност, му овозможуваат на системскиот модул ефикасно да ја потврди апликацијата и да доделува помош. Системите дури може да се програмираат за да обезбедат периодична и навремена дистрибуција на финансиската помош.

Кои други административни процеси може да се интегрираат во студентскиот информациски систем (SIS)?

Следење на студентот поврзани активности

Во системот се зачувува комплетна евиденција за деталите за присуството и отсуството на учениците. Опцијата за потсетување во системот го известува раководството на институцијата за неправилностите во присуството или остава детали за понатамошно постапување. ОваСистемот нуди комплетно следење на сите дисциплински записи на студентите. Со соодветни инпути, нуди лесно следење на лошите елементи за одржување на институционалната дисциплина. Студентскиот информациски систем го олеснува снимањето на сите детали за комуникација со студентите за редовно следење и идна употреба.

Лесно закажување на испитите

Закажување на датумите на испитите може да се лесно се ракува со студентски информациски систем. Ги поврзува сите детали, како што се достапноста на наставниците и пополнувањето на наставната програма за книги утврдена за терминот пред објавувањето на датумите на испитите. Деталите за евиденцијата на сите писмени испити, оценувањата на трудовите, оценките или понудените оценки и образовниот напредок постигнат од учениците може да се евидентираат за лесно пронаоѓање.

Комуницирање со родителите, наставниците и администраторите

Системите за информирање на учениците се интегрирани со порталот за родители за редовно ажурирање на информациите и повратните информации поврзани со учениците. Напредните системи овозможуваат креирање на корисничко име и лозинка за заштитен пристап до такви информации. Достапноста во реално време на сите информации поврзани со ученикот, како што се присуството, оценките или оценките добиени на испитите, и распоредот на часовите и испитите, им овозможува на родителите, наставниците и администраторите да комуницираат користејќи го веб-интерфејсот за подобрување на перформансите настуденти.

Уредување финансиска помош

Во моментов, компјутеризираните студентски информациски системи играат витална улога во помагањето на заслужните студенти да аплицираат за финансиска помош за продолжување на образованието. Со сите собрани детали како што се различни можности за финансиска помош, вкупна достапност на средства, распределба на буџетот, примени апликации со критериуми за подобност, системскиот модул може да ги потврди апликациите и да доделува помош за пократко времетраење. Врз основа на деталите за храна, системот дури организира периодична и навремена дистрибуција на финансиската помош.

Управување со услуги за сместување

Исто така види: Што е Calendly и како може да се користи од наставниците? Совети & засилувач; Трикови

Системите за управување со информации за студентите ги следат сите на студентите кои ги исполнуваат условите за вонредно сместување услуги за дополнување на трошоците за образование. Одделот за институционален платен список ги идентификува позициите достапни во рамките на универзитетот и ги охрабрува студентите да аплицираат за нив. Слично на тоа, додека се организираат услуги за сместување за студенти од завршна година, достапните сеопфатни детали во системите за евиденција на студенти се испраќаат до потенцијалните работодавци кои нудат услуги за сместување во кампусот.

Кои се некои заеднички способности и карактеристики на студентскиот информативен систем (SIS)?

Системите за информации за студентите генерално ги имаат следните карактеристики:

· Нудат интерфејс лесен за користење за секој нормален корисник. Бидејќи сите апликации се претходно дефинирани, деталите треба да бидат самопополнети бараните полиња со информации; се избегнуваат повеќекратни влезови на екранот за полесно да се работи.

· Дизајниран да поддржува големи количини на податоци и истовремен пристап од голем број корисници.

· Сите потребни детали како што се информации за прием, курс и наставна програма, сметка или надоместок, кои се индексирани и класифицирани за лесен пристап.

· Лесни за дешифрирање функции за известување и аналитика за поединци, како и одделенија, за да се олесни генерирањето извештаи во реално време и приспособени извештаи.

· Флексибилен за работа на повеќе начини со лесни за менување поставки за работа или обработка, во склад со тековните барања.

· Лесна интеграција со другите модули кои веќе постојат; исто така нуди генијалност за време на интеграцијата.

· Способност за поддршка на сите видови барања за одобренија и дизајнирана да генерира соодветни известувања за сите санкции; исто така ги поддржува сите форми на електронски потписи за валидноста на документите.

· Лесно внесување информации во системот, поддржувајќи дури и сериски прикачувања од различни делови за да се одржува системот ажуриран со тековните информации; таквите прикачувања можат да се направат дури и од корисници на работна површина.

· Корисничките параметри им овозможуваат на корисниците да дозволат печатење на документ или да го чуваат во електронски формат; корисниците исто така имаат можност да ги ажурираат своите системски параметри, додека системот ги следи сите таквипромените се администрираат за записите.

· Приспособливост за да се овозможи лесно реконфигурирање на системот што дозволува проширување на изворите на податоци, како и воведување на повеќе корисници.

· Може да складира дигитални слики, видеа и друго релевантна мултимедијална содржина.

· Доверливиот безбедносен систем им овозможува на само назначените корисници пристап до сите способности на системот; тој нуди различни нивоа на безбедност за да го ограничи пристапот до недефинирани корисници, а добиените информации од други извори се подложени на безбедносно скенирање.

Други работи што треба да знаете за студентскиот информативен систем

Системски барања

Типична компјутерска архитектура на мултифункционален студентски информациски систем треба да вклучува прикладно лоциран сервер за бази на податоци кој користи или UNIX или оперативен систем базиран на прозорец; Апликациски сервер за извршување на сите апликации; Сервери за датотеки за одржување на сите зачувани датотеки и одговор со апликациски сервери; Веб сервери за обезбедување на веб-интерфејс на апликациите; и десктоп компјутери за внесување детали или од студентот или од административниот крај.

Апликации

Многу студентски информациски системи се достапни во верзии на прелистувач и апликации, за полесно пристап.

Клучни зборови

систем за управување со училиште, информациски системи за ученици во училиштата, систем за управување со информации за ученици, информациски системи за ученици, систем за управување со ученици, студентска евиденција

Greg Peters

Грег Питерс е искусен едукатор и страстен застапник за трансформирање на полето на образованието. Со повеќе од 20 години искуство како наставник, администратор и консултант, Грег ја посвети својата кариера да им помогне на воспитувачите и училиштата да најдат иновативни начини за подобрување на резултатите од учењето за учениците од сите возрасти.Како автор на популарниот блог, TOOLS & ИДЕИ ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, Грег ги споделува своите увиди и експертиза за широк спектар на теми, од користење на технологијата до промовирање на персонализирано учење и поттикнување култура на иновации во училницата. Тој е познат по неговиот креативен и практичен пристап кон образованието, а неговиот блог стана извор на интерес за едукаторите ширум светот.Покрај неговата работа како блогер, Грег е исто така баран говорник и консултант, кој соработува со училишта и организации за да развие и имплементира ефективни образовни иницијативи. Тој е магистер по образование и е сертифициран наставник во повеќе предметни области. Грег е посветен на подобрување на образованието за сите студенти и зајакнување на едукаторите да направат вистинска разлика во нивните заедници.