Sistemas de información do alumnado

Greg Peters 30-09-2023
Greg Peters

Que é un sistema de información para estudantes (SIS)?

Un sistema de información para estudantes ou SIS é unha plataforma baseada na web que axuda ás escolas e facultades a levar os datos dos estudantes en liña para facilitar a xestión e mellorar a claridade. Iso é o máis básico.

O sistema SIS é capaz de recompilar datos de toda a escola en liña para que os profesores, pais, estudantes e administradores poidan acceder a eles facilmente. Isto inclúe información persoal do alumno, cualificacións, rexistros de probas, asistencia, rendemento de avaliación e moito máis.

Esencialmente, un SIS permítelle á escola crear puntos de datos para moitas áreas nun só lugar para que sexa fácil facer un seguimento do progreso e do rendemento.

Para que quede claro, é un SIS que temos Estou a falar aquí, que tamén se pode dividir nun Sistema de xestión de estudantes (SMS), Sistema de xestión de información do alumnado (SIMS) ou Sistema de rexistros de estudantes (SRS), todo creado para axudar a manter os rexistros dixitalmente.

Estes sistemas pódense utilizar dentro dunha escola para obter datos do alumnado ou información sobre a escola no seu conxunto. Pero as plataformas tamén se poden usar para xestionar varias institucións en todo o distrito, por exemplo, para ter unha visión máis clara de como se comparan as escolas en métricas moi específicas.

A clave cun SIS, sobre un WebCT máis tradicional, SCT Campus Pipeline, Jetspeed ou Blackboard, é que esta plataforma en liña permite que os datos que doutro xeito poderían estar espallados en varias localizacións estean dispoñibles ensistema, sistema intelixente de información para estudantes, sistema de información para estudantes, sistema informatizado de información para estudantes, sistema de información administrativa e para estudantes en liña, sistema de información para estudantes sis, sistema de xestión de información para estudantes (SIMS, SIM)

un lugar de fácil acceso.

Para que serve un sistema de información do alumnado (SIS)?

Obxectivos dos sistemas de información do alumnado

O Sistema de información do alumno é un recurso que ofrece unha solución de autoservizo para que os estudantes realicen as súas tarefas administrativas nun só lugar. Igualmente, pode apoiar ao profesorado e ao persoal axudando a simplificar e integrar os procesos de traballo.

Dado que o SIS se pode usar como caixa de envío dixital, é ideal para os pais que queiran acceder á información do seu fillo, comunicarse con a escola, e mesmo facer pagos.

A capacidade de estandarizar os formatos de datos entre divisións significa unha lectura de datos máis unificada e clara dunha ollada, o que en última instancia, aforra tempo. A integridade, a privacidade e a seguridade dos datos pódense protexer nun ambiente de acceso aberto.

No que se refire aos rexistros dos estudantes, un SIS ofrece unha alta eficiencia xa que todos os datos organízanse e almacénanse automaticamente para facilitar o acceso sempre que sexa necesario. necesario.

Dado que a plataforma está baseada na nube, pódese reconfigurar segundo sexa necesario para asegurarse de que crece cunha institución. A maioría dos SIS ofrecen interfaces abertas e integración con outras aplicacións do campus e sistemas de bases de datos, facilitando o seu uso.

Cales son as características dun sistema de información para estudantes (SIS)?

O almacenamento de información é o que fai un SIS na súa forma máis básica. Isto significa que os rexistros consolidados nun só lugaralumnos, profesores e pais para acceder. Pódense crear informes sobre calquera cousa, desde cantos estudantes son locais ata cal é o GPA dunha clase determinada.

No caso de K-12, hai portais específicos para pais que permiten aos titores acceder á información do seu alumno. . Isto permítelles ver a asistencia, a planificación académica, o comportamento e moito máis, así como comunicarse cos profesores. Nas universidades isto é útil dun xeito similar para permitir que estudantes e profesores se comuniquen en privado.

A administración dos estudantes faise máis sinxela cun sistema de información para estudantes. O seguimento do progreso dos estudantes e a actualización dos perfís adoitan realizarse en tempo real.

Unha característica especial do SIS é a reunión de departamentos que, por outra banda, estarían separados, é capaz de colocar información, datos e recursos nun lugar de acceso universal. Isto permite unha comunicación aberta entre unha institución.

Como todo este almacenamento e manexo de datos está baseado na nube, polo que é super seguro. A configuración adoita ser máis sinxela, o acceso é máis amplo, o soporte técnico é inmediato e as adaptacións aos cambios son máis sinxelas.

O sistema tamén se pode facer cargo da facturación e dos pagos. Pódese facturar aos pais ou alumnos, realizar pagos e a escola pode velo e controlalo todo dende un só lugar.

Como pode un departamento de admisións usar un sistema de información para estudantes (SIS)?

As admisións son unha das melloresáreas nas que un sistema de información do alumnado pode crear unha mellor eficiencia. Todo o proceso de matrícula pódese seguir nun só sistema, desde a consulta inicial ata a aceptación e a inscrición. Por exemplo, unha institución pode utilizar unha función de resposta automática para responder ás consultas dos estudantes cunha selección de respostas estándar, aforrando tempo administrativo.

Esta base de datos que se crea durante o proceso de admisión pódese usar para enviar cartas de admisión ou cartas de arrepentimento a eses posibles estudantes.

Para aqueles estudantes que introducen información, o sistema almacenará todas as opcións de materias principais e opcionais. Despois utilízase para crear automaticamente clases de materias e tarefas para os profesores.

Na maioría dos casos, un sistema centralizado de asesoramento electrónico pode enviar un aviso de preinscrición aos estudantes. Unha ligazón web pode proporcionar acceso a unha rede de planificación académica completa que inclúe información sobre varios programas, cursos, estruturas de taxas, avances posteriores e outras ofertas de emprego.

Os detalles como os estudantes que buscan aloxamento nun escenario universitario gárdanse por separado para a asignación de cuartos.

Como se pode utilizar un sistema de información do estudante (SIS) para contabilidade e facturación centralizadas?

Unha das excelentes formas en que se realiza a integración mediante un sistema de información para estudantes é coa facturación e a contabilidade. Isto tamén se incorpora ao proceso administrativo permitindo a maior parte doprocesos a automatizar. Iso, unha vez máis, significa aforrar tempo e diñeiro.

As funcións de contabilidade inclúen o mantemento dun libro maior, a facturación dos estudantes, todos os detalles a pagar e a cobrar e o financiamento do proxecto e os detalles contables.

Os datos incorporados. O software de xestión de contactos automatizado do sistema permite enviar correos electrónicos sistemáticos e regulares con detalles sobre calquera taxa pagada ou aínda non pagada polos estudantes. A base de datos compartida ofrece detalles sobre a universidade, a vivenda ou calquera outra taxa a recibir dunha única fonte para facilitar o seguimento e as auditorías futuras.

Estes sistemas xogan un papel fundamental para axudar aos estudantes merecedores a solicitar axuda financeira para educación continua. A información, como varias oportunidades de axuda financeira, a dispoñibilidade total de fondos, a asignación orzamentaria e as solicitudes recibidas con criterios de elixibilidade, permite ao módulo do sistema verificar de forma eficiente unha solicitude e asignar a axuda. Mesmo pódense programar sistemas para garantir a distribución periódica e oportuna das axudas económicas.

Que outros procesos administrativos se poden integrar dentro dun Sistema de Información do Alumno (SIS)?

Seguimento do estudante- actividades relacionadas

No sistema gárdase un rexistro completo da asistencia dos estudantes e os detalles das baixas. A opción de recordatorio do sistema informa á dirección da institución sobre as irregularidades na asistencia ou deixa detalles para seguir actuando. Istosistema ofrece un seguimento completo de todos os expedientes disciplinarios dos estudantes. Con entradas axeitadas, ofrece un seguimento sinxelo dos malos elementos para manter a disciplina institucional. O sistema de información dos estudantes facilita a gravación de todos os detalles da comunicación cos estudantes para o seu seguimento regular e uso futuro.

Programación sinxela dos exames

Pódese programar as datas dos exames. fácil de manexar por un sistema de información do alumnado. Correlaciona todos os detalles como a dispoñibilidade do profesorado e a realización do programa do libro fixado para o trimestre antes de anunciar as datas de exame. Pódense rexistrar os detalles sobre os rexistros de todos os exames escritos, as avaliacións dos traballos, as notas ou cualificacións ofrecidas e os avances educativos realizados polos estudantes para facilitar a súa recuperación.

Comunicarse cos pais, profesores e administradores

Os sistemas de información do alumnado están integrados co portal dos pais para actualizar regularmente a información e comentarios relacionados co alumnado. Os sistemas avanzados permiten crear un nome de usuario e un contrasinal para o acceso protexido a esa información. A dispoñibilidade en tempo real de toda a información relacionada co alumnado, como a asistencia, as notas ou as cualificacións obtidas nos exames parciais, e os horarios de clases e exames, permite aos pais, profesores e administradores interactuar mediante a interface web para mellorar o rendemento dos alumnos.estudantes.

Ver tamén: Que é Boom Cards e como funciona? Mellores consellos e trucos

Organización de axudas económicas

Na actualidade, os sistemas informáticos de información dos estudantes xogan un papel fundamental para axudar aos estudantes merecedores a solicitar unha axuda económica para a formación continua. Con todos os detalles compilados, como varias oportunidades de axuda financeira, dispoñibilidade total do fondo, asignación orzamentaria, solicitudes recibidas con criterios de elixibilidade, o módulo do sistema pode verificar as solicitudes e asignar axudas nun período máis curto. Sobre a base dos detalles da fonte, o sistema incluso organiza a distribución periódica e oportuna da axuda financeira.

Xestionar os servizos de colocación

Os sistemas de xestión de información dos estudantes realizan un seguimento de todos os estudantes elixibles para servizos de prácticas a tempo parcial para complementar os gastos educativos. O departamento de nóminas institucional identifica os postos dispoñibles na universidade e anima aos estudantes a que soliciten. Do mesmo xeito, mentres se organizan servizos de colocación para estudantes de último ano, os detalles completos dispoñibles nos sistemas de rexistro de estudantes envíanse aos posibles empregadores que ofrecen servizos de colocación no campus.

Cales son algunhas das capacidades e características comúns dun sistema de información para estudantes. (SIS)?

Os sistemas de información para estudantes teñen xeralmente as seguintes características:

· Ofrecen unha interface fácil de usar para calquera usuario normal. Dado que todas as aplicacións están predefinidas, só hai que ter detallescuberto os campos de información obrigatorios; evítanse as entradas múltiples en pantalla para facilitar o traballo.

· Deseñado para admitir grandes cantidades de datos e acceso simultáneo por parte de varios usuarios.

· Todos os detalles necesarios, como información de admisión, curso, e programa, conta ou taxa, que están indexados e clasificados para un fácil acceso.

· Funcións e análises de informes fáciles de descifrar tanto para particulares como para departamentos, para facilitar a xeración de informes en tempo real e personalizados. informes.

· Flexible para operar de múltiples formas con configuracións operativas ou de procesamento fáciles de cambiar, en sintonía cos requisitos actuais.

· Fácil integración cos outros módulos que xa existen; tamén ofrecen enxeño durante a integración.

· Capacidade de admitir todo tipo de solicitudes de aprobación e deseñada para xerar notificacións adecuadas para todas as sancións; tamén admite todas as formas de sinatura electrónica para a validez dos documentos.

· Fácil introdución de información no sistema, admitindo incluso cargas por lotes de varias seccións para manter o sistema actualizado coa información actual; tales cargas poden ser realizadas mesmo por usuarios de escritorio.

· As preferencias do usuario permiten aos usuarios permitir a impresión dun documento ou mantelo en formato electrónico; os usuarios tamén teñen a posibilidade de actualizar as súas preferencias do sistema, mentres que o sistema fai un seguimento de todo istocambios administrados para os rexistros.

· Escalabilidade para permitir unha fácil reconfiguración do sistema que permite a expansión da fonte de datos así como a introdución de máis usuarios.

· Pode almacenar imaxes dixitais, vídeos e outros contido multimedia relevante.

· Un sistema de seguridade fiable permite que só os usuarios designados accedan a todas as capacidades do sistema; ofrece varios niveis de seguridade para restrinxir o acceso a usuarios indefinidos, e a información recibida doutras fontes está sometida a pescudas de seguridade.

Outras cousas que debes saber sobre un sistema de información para estudantes

Requisitos do sistema

A arquitectura informática típica dun sistema de información multifuncional para estudantes incluirá un servidor de base de datos convenientemente situado que utilice UNIX ou sistema operativo baseado en fiestras; un servidor de aplicacións para executar todas as aplicacións; Servidores de ficheiros para manter todos os ficheiros almacenados e responder con servidores de aplicacións; Servidores web para proporcionar interface web ás aplicacións; e ordenadores de escritorio para introducir detalles do alumno ou do extremo administrativo.

Aplicacións

Moitos sistemas de información do alumnado están dispoñibles en versións de navegador e aplicación, para facilitar acceso.

Palabras clave

Ver tamén: Plan de lección de Powtoon

sistema de xestión escolar, sistemas de información do alumnado, sistema de xestión de información do alumnado, sistemas de información do alumnado, sistema de xestión do alumnado, expedientes do alumnado

Greg Peters

Greg Peters é un educador experimentado e un apaixonado defensor da transformación do campo da educación. Con máis de 20 anos de experiencia como profesor, administrador e consultor, Greg dedicou a súa carreira a axudar aos educadores e ás escolas a atopar formas innovadoras de mellorar os resultados de aprendizaxe dos estudantes de todas as idades.Como o autor do popular blog, TOOLS & IDEAS PARA TRANSFORMAR A EDUCACIÓN, Greg comparte os seus coñecementos e coñecementos sobre unha ampla gama de temas, desde o aproveitamento da tecnoloxía ata a promoción da aprendizaxe personalizada e o fomento dunha cultura da innovación na aula. É coñecido polo seu enfoque creativo e práctico da educación, e o seu blog converteuse nun recurso de referencia para educadores de todo o mundo.Ademais do seu traballo como blogueiro, Greg tamén é un orador e consultor demandado, colaborando con escolas e organizacións para desenvolver e implementar iniciativas educativas eficaces. Posúe un Máster en Educación e é profesor certificado en múltiples áreas temáticas. Greg comprométese a mellorar a educación de todos os estudantes e capacitar aos educadores para que marquen a diferenza real nas súas comunidades.