POETH I Athrawon: 25 Adnoddau Gorau Ar Gyfer Sgiliau Meddwl Uwch

Greg Peters 24-07-2023
Greg Peters

Wrth i Sgiliau Meddwl Lefel Uwch (HOTS) ddod yn fwy cydnabyddedig fel rhai sy'n angenrheidiol i fyfyrwyr ddysgu, rhaid i athrawon hefyd ddysgu sut i ymgorffori'r sgiliau hyn yn y cwricwlwm. Mae'r erthyglau a'r gwefannau canlynol yn cynnig gwybodaeth, syniadau a chefnogaeth ragorol ar gyfer integreiddio HOTS i'r cwricwlwm presennol a setiau sgiliau myfyrwyr.

 1. 5 Rheol Bawd ar gyfer Dylunio Gweithgareddau Ystafell Ddosbarth HOTS

  //www.slideshare.net/dkuropatwa/5-rules-of-thumb-designing-classroom-activities

  Sioe SlideShare gan Darren Kuropatwa

  Gweld hefyd: Beth yw Screencast-O-Matic a Sut Mae'n Gweithio?
 2. 5 Gwersi sy'n Gyfeillgar i Dechnoleg i Annog Meddwl Lefel Uwch //thejournal.com/articles/2012/09/24/5-mediarich-lesson-ideas-to-encourage-higherorder-thinking.aspx

  Erthygl o The Journal

 3. Apiau i Gefnogi Tacsonomeg Blodau Diwygiedig

  //www.livebinders.com/play/play?id=713727

  Gweld hefyd: Beth yw Edpuzzle a Sut Mae'n Gweithio?

  Safle adnoddau rhyngweithiol o Livebinders a Ginger Lewman

 4. Sgiliau Dysgu Cymhleth Plant yn Dechrau Ffurfio Cyn Maent yn Mynd i'r Ysgol //news.uchicago.edu/article/2013/01/23/children-s- cymhleth-meddwl-sgiliau-dechrau-ffurfio-maent-mynd-ysgol

  Erthygl o Brifysgol Chicago

 5. Blog Sgiliau Meddwl Plant

  //sgiliaumeddwl plant .blogspot.com/p/high-order-of-thinking-skills.html

  Erthygl o Sgiliau Meddwl Plant

 6. Meddwl yn Feirniadol a Chreadigol o Tacsonomeg Blooms

  Erthygl gan AthroTap

 7. Enghreifftiau sy’n Hyrwyddo Sgiliau Meddwl Uwch

  //teaching.uncc.edu/articles-books/best-pactice-articles/instructional-methods /hyrwyddo-meddwl-uwch

  Erthygl o'r Ganolfan Addysgu a Dysgu yn UNC C

 8. Canllaw ar Ddefnyddio Apiau Am Ddim i Gefnogi Meddwl Lefel Uwch //learninginhand.com/blog/guide-to-using-free-apps-to-support-higher-order-thinking-sk.html

  Safle adnoddau Dysgu Wrth Law

 9. Meddwl Uwch

  Safle adnoddau o Pinterest

 10. Sgiliau Meddwl Uwch

  Gwefan Adnoddau HOTS

  0>
 11. >Gweithgareddau Sgiliau Meddwl Uwch

  //engagingstudents.blackgold.ca/index.php/division-iv/hotsd4/hotsd3s

  Safle adnoddau o Ysgolion Rhanbarthol Aur Du

 12. Sgiliau Meddwl Uwch Gweithgareddau Ymarfer Dyddiol //www.goodreads.com/author_blog_posts/4945356-higher-order-thinking -skills-hots-day-practice-activities

  Erthygl gan GoodReads a Debra Collett

 13. Cwestiynau Meddwl Uwch

  Erthygl o Edutopia

 14. Sut i Ddewis Apiau Symudol ar gyfer Datblygu Sgiliau Meddwl Uwch

  Erthygl gan ISTE

 15. Sut i Annog Meddylfryd Uwch

  //www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/tips-howtos/encourage-higher-order-thinking-30624.html

  Erthygl o ReadWriteThink

 16. <3 Sut iCynyddu Meddwl Trefn Uwch

  Erthygl o Reading Rockets

 17. Sut i Gynyddu Meddwl Trefn Uwch

  Erthygl o Reading Rockets

 18. Model ar gyfer yr Asesiad Cenedlaethol o Feddwl Uwch //www.criticalthinking.org/pages/a-model-for-the-national-assessment-of-higher-order-thinking/591

  Erthygl o'r Gymuned sy'n Meddwl yn Feirniadol

 19. Tacsonomeg Blodau Newydd – Datblygu Sgiliau Meddwl Uwch gydag Offer Creadigrwydd //creativeeducator.tech4learning.com/v02/articles/ The_New_Blooms

  Erthygl o Tech4Learning

 20. Cwestiwn i Hybu Meddylfryd Trefn Uwch

  Safle adnoddau o Ysgol Gyhoeddus y Tywysog George

 21. Darllen a Deall a Meddwl Uwch

  //www.k12reader.com/reading-comprehension-and-higher-order-thinking-skills/

  Erthygl gan k12reader

 22. Dysgu Plant i Ddefnyddio Sgiliau Meddwl Uwch

  //www.youtube.com/watch?v=UYgVTwON5Rg

  Fideo o Youtube

  Sgiliau Meddwl

  //www.thinkingclassroom.co.uk/ThinkingClassroom/ThinkingSkills.aspx

  A safle adnoddau o Ystafell Ddosbarth Meddwl Mike Fleetham

 23. Adnoddau Sgiliau Meddwl

  Safle adnoddau o Lessonplanet
 24. Defnyddio Technoleg i Hyrwyddo Uwch Trefn Meddwl //leroycsd.org/HighSchool/HSLinksPages/ProblemSolving.htm

  Safle adnoddau o LeRoy CentralYsgol Ardal yn NY

Laura Turner yn dysgu Technoleg Gyfrifiadurol yn y Coleg Addysg ym Mhrifysgol Talaith Black Hills, De Dakota .

Greg Peters

Mae Greg Peters yn addysgwr profiadol ac yn eiriolwr angerddol dros drawsnewid maes addysg. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad fel athro, gweinyddwr, ac ymgynghorydd, mae Greg wedi ymroi ei yrfa i helpu addysgwyr ac ysgolion i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o wella canlyniadau dysgu i fyfyrwyr o bob oed.Fel awdur y blog poblogaidd, TOOLS &amp; SYNIADAU I DRAWSNEWID ADDYSG, mae Greg yn rhannu ei fewnwelediadau a'i arbenigedd ar ystod eang o bynciau, o ddefnyddio technoleg i hyrwyddo dysgu personol a meithrin diwylliant o arloesi yn yr ystafell ddosbarth. Mae'n adnabyddus am ei agwedd greadigol ac ymarferol at addysg, ac mae ei flog wedi dod yn adnodd i addysgwyr ledled y byd.Yn ogystal â'i waith fel blogiwr, mae Greg hefyd yn siaradwr ac ymgynghorydd y mae galw mawr amdano, gan gydweithio ag ysgolion a sefydliadau i ddatblygu a gweithredu mentrau addysgol effeithiol. Mae ganddo radd Meistr mewn Addysg ac mae'n athro ardystiedig mewn meysydd pwnc lluosog. Mae Greg wedi ymrwymo i wella addysg i bob myfyriwr a grymuso addysgwyr i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu cymunedau.